English slovenčina
Verzia pre tlač  
 
Nová Polianka, Vysoké Tatry

Energy fluxes
  Evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (23:40)
  Net radiácia [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
-17,8 (23:40)
  Tok tepla do pôdy [W/m2] v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
1,7 (23:40)
  Globálne žiarenie [W/m2]
||||||||||||||||||||||||||
-0,1 (23:40)
  Potenciálna evapotranspirácia [mm/h]
||||||||||||||||||||||||||
0,0 (23:40)
Vzduch
  Air Humidity [%] up
||||||||||||||||||||||||||
98,0 (23:40)
  Air Temperature [oC] up
||||||||||||||||||||||||||
8,1 (23:40)
  Suma zrážok [mm/den]
||||||||||||||||||||||||||
17,8 (23:40)
  Teplota vzduchu [°C] 3 m
||||||||||||||||||||||||||
8,0 (23:40)
  Vlhkosť vzduchu [%] 3 m
||||||||||||||||||||||||||
98,4 (23:40)
  Zrážky [mm]
||||||||||||||||||||||||||
0,2 (23:40)
Soil
  Teplota pôdy [°C] v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
10,4 (23:40)
  Teplota pôdy [°C] v hĺbke 32 cm
||||||||||||||||||||||||||
8,9 (23:40)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 8 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (23:40)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 16 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (23:40)
  Vlhkosť pôdy v hĺbke 32 cm
||||||||||||||||||||||||||
0,1 (23:40)
Service
  Supply Voltage [V]
||||||||||||||||||||||||||
12,8 (23:40)
Denné hodnoty